Metaloskopia i metaloterapia cz. 21

Drugiem prawem jest prawo ustalenia.

Jeżeli przywracanie czucia idzie oporem i zachodzi obawa, żeby metal czynny, działając za długo, nie zaczął działać wstecznie, lub żeby odjęcie go nie spowodowało samo przez się powrotu anestezji (co się trafia zwykle, jeżeli przywróciliśmy czucie nie w całej głowie lub ręce, ale tylko w pewnej ich części), wówczas należy na blaszkę czynną nałożyć blaszkę bierną. Prawo to da się sformułować tak, że metal bierny nałożony na metal czynny utrwala sprowadzone przezeń skutki.

Prawo to jest niejako prezerwatywą wobec trzeciego, o którym napomknąłem wyżej, a które można by wyrazić tak: że metal czynny dodatnio, po pewnym czasie przestaje działać, a następnie zaczyna działać ujemnie. Fakt ten nazwiemy prawem działania wstecznego. Burą nazywa go prawem powrotu. Przenoszę nazwę poprzednią nad ostatnią, ponieważ częstokroć nic ma tu właściwie powrotu, a zawsze jest działanie wsteczne, krańcowo przeciwne. Jeżeli np. u człowieka zdrowego metal wywołał nieczułość, a przez dłuższe trzymanie nadczułość, to powrotem tego nazwać nie można; jest tylko działanie w kierunku wprosi przeciwnym.

Comments

  1. By Reklama