Metaloskopia i metaloterapia cz. 18

Wspomniałem wyżej, że działanie metalów, słabe w stanie normalnym, staje się bardzo silnym w śnie magnetycznym. Od dawna zauważono, że wiele osób na magnetyzowanych nie może znieść ich dotknięcia i stąd poszło mniemanie, że osoby posiadające na sobie przedmioty metaliczne uśpić się nie dają. Jest to przesąd, taki sam jak mniemana niemożność usypiania osób w jedwabnych sukniach. Wielokrotnie te doświadczenia robiłem i żadnej przeszkody w uśpieniu nie napotkałem.

Ale zarazem w przesądzie tym jest część prawdy, ponieważ metale działają drażniąco na osoby wrażliwe, a środki izolujące elektryczność, takie jak jedwab, zdają się powiększać ataki u histeryków.

I z jednym więc i z drugiem w tego rodzaju chorobach trzeba być ostrożnym,

Żelazo, srebro, złoto i t. p. bardzo często u osób magnetyzowanych wywołują zesztywnienie członków i różnego rodzaju bóle. Oto przykład;

Gdym w rękę panny H, W. uśpionej wkładał magnes, powstawało w pierwszej chwili bardzo przykre wrażenie i tężec ręki. Srebro wywoływało pewien stopień nieczułości, ale wrażenie niezbyt przykre; miedź przykrość większą; żelazo, osłabienie; złoto, ból i wstrząśnienia.

Comments

  1. By Reklama