Metaloskopia i metaloterapia cz. 17

Czy jednak wszystkie te objawy metaloskopijne należą do kategoryj chemicznych? Można o tem wątpić. Często bowiem żadnych śladów działania chemicznego nie spotykamy i wtedy godzi się przypuszczać, że metal działa albo katalitycznie, to jest samą swoją obecnością, wywołując pewne zmiany fizyczne w nerwach, albo że powstają tu zmiany elektryczne, jakie obserwujemy przy samem zetknięciu dwóch różnych ciał.

Bądź co bądź, nie ulega kwestii, że elektryczność jest tutaj czynnikiem głównym, niezależnie od tego czy w ten lub inny sposób powstaje. Stwierdził to doświadczalnie Dumontpallier, wykazując przy pomocy czułego galwanometru Du Bois Reymonda, że za przyłożeniem metalu czynnego do ciała pacjenta, w tym ostatnim powstają prądy elektryczne słabe, ale stałe.

Tym sposobem metaloskopia wchodzi w obręb skutków, jakie powstają pod działaniem przyczyn bardzo słabych, ale bardzo długo działających.

Stwierdzono również, że też same skutki otrzymać można za pomocą bardzo słabych prądów stałych z bateryj – ale tylko słabych. Elektryzowanie więc dotychczasowe ulegnie prawdopodobnie zmianie w tym kierunku, że obok prądów silnych indukcyjnych będą używane przeważnie prądy słabe, niewstrząsające i niebolesne, ale za to skuteczniejsze.

Comments

  1. By Reklama