Metaloskopia i metaloterapia cz. 12

Nawet przy znoszeniu anestezji przeniesionej, bez czułość wracała tylko w części, na przestrzeni ograniczonej, i w końcu ustąpiła na czas dłuższy, po bolesnej spazmatycznej reakcji.

Samo się przez się rozumie, że zjawisko przeniesienia może być wywołane tylko tam, gdzie nie ma uszkodzeń anatomicznych. A więc, jak słusznie zauważył wspomniany autor, fakt możności wywołania transferu jest sam przez się dowodem, że mamy do czynienia z porażeniem histerycznym — czyli, że zmian anatomicznych nie ma; a to znów stanowi wskazówkę, że choroba jest do wyleczenia.

Dr. Vigouroux podaje inny sposób utrwalenia polepszeń wywołanych: każe mianowicie na metal czynny położyć inny metal, który sam przez się na organizm nie działał.

Postępowanie takie utrwala wprawdzie skutek, ale utrwala go na minuty, co najwyżej na godziny — podczas gdy za pomocą pociągów ręką dokonywanych, można je utrwalić na dłużej, niekiedy na dobre. Co do mnie przypuszczam nawet, że działanie metalu biernego, jak go Burą nazywa, polega nie na tym, że on utrwala, lecz że paraliżuje działanie metalu czynnego; czyli, że nierównie prościej byłoby, zamiast pokrywać metal czynny biernym, odjąć czynny. Zauważyłem bowiem, że metal czynny, trzymany zbyt długo, przestaje działać dodatnio. Organ przyzwyczaja się do niego i skutek wywołany znika. Tak np. p. M., którego magnetyzowałem, miał zwyczaj nosić na prawej ręce łańcuszek srebrny i nie czuł pod nim żadnej zmiany; gdy tymczasem ten sam łańcuszek włożony na lewą rękę, w ciągu kilku minut znacznie osłabił czucie w miejscu, gdzie do skóry przylegał.

Comments

  1. By Reklama