Metaloskopia i metaloterapia cz. 10

Nie należy się przy tym zrażać pozornie złymi objawami, jakie towarzyszą niekiedy działaniu metalów. Powrót do zdrowia nie odbywa się po linii prostej, lecz falistej. Czucie i władza wracają miejscowo – ale jednocześnie cały organizm ogarnia, znużenie i senność; albo znów, gdy czucie wraca, zjawia się ból i ruchy na tym cierpią chwilowo.

Wyborny sposób zatarcia tych złych reakcyj daje magnetyzowanie. Pod ręką wykonywającą tak zwane pociągi, nierówności funkcyj znikają i działanie metaloskopii utrwala się, Przekonałem się też, że jeżeli, jak to zwykle bywa, czucie powracające objawia się bólem, np. łamaniem w kościach, strzykaniem i t. p., to te bóle mogą być natychmiast usunięte przez odpowiednie pociągi.

Jeszcze pewniejszy wynik daje uśpienie magnetyczne. Metale słabo działające w stanie normalnym, działają silniej w hipnozie, wywołanej wpatrywaniem się w przedmiot świecący a jeszcze silniej w śnie magnetycznym, wywołanym za pomocą pociągów. Wówczas dosyć jest przywrócić metalami czucie w dwóch punktach dość odległych – a resztę wyrównają ruchy rąk.

Stosując tę metodę do dziewczyny porażonej hemianestezją lewej połowy ciała, zdołałem w ciągu trzech posiedzieli przywrócić stan normalny, i chora, która trzy tygodnie leżała w szpitalu Dzieciątka Jezus, mogła opuścić szpital, jako chwilowo zdrowa.

Comments

  1. By Reklama