Wpisy Administratora

Metaloskopia i metaloterapia cz. 22

Tym sposobem fakt powrotu wchodzi w obręb szerszego znaczenia prawa działania wstecznego. Wszystkie te prawa stają się podwójnie obowiązującymi, gdy działamy nie w stanic normalnym, lecz w śnie magnetycznym – tylko że wówczas reagnetyzer posiada inne środki działania, niekiedy potężniejsze, a mianowicie ruchy ręki, energię powietrza z płuc wydychanego i wpływ przez imaginację. Metaloterapia jest […]

Metaloskopia i metaloterapia cz. 21

Drugiem prawem jest prawo ustalenia. Jeżeli przywracanie czucia idzie oporem i zachodzi obawa, żeby metal czynny, działając za długo, nie zaczął działać wstecznie, lub żeby odjęcie go nie spowodowało samo przez się powrotu anestezji (co się trafia zwykle, jeżeli przywróciliśmy czucie nie w całej głowie lub ręce, ale tylko w pewnej ich części), wówczas należy […]

Metaloskopia i metaloterapia cz. 20

Podobnież termometrem stwierdzić można podniesienie się ciepłoty w organizmie sparaliżowanym, na który działa metal czynny. W jednym np. wypadku połowicznego znieczulenia, termometr włożony pod pachę wskazywał z lewej strony, chorej, 36,5° C., z prawej, niby zdrowej, 37,5° C.; w miarę przywrócenia czucia i władzy temperatura obustronna wyrównywała się, zbliżając się do 37° C. Nawet w […]

Metaloskopia i metaloterapia cz. 19

Z powyższymi efektami zasługuje na porównanie to, co przed laty kilkudziesięciu zauważył Chardel na jednej ze swoich pacjentek: miała ona szczególny wstręt do złota, nawet wtedy, gdy je tylko zbliżano; mniej ją drażniła miedź, a jeszcze mniej srebro – ale zawsze metale były przykre. Złoto, nawet wtedy gdy jest metalem czynnym, a więc pożytecznym dla […]

Metaloskopia i metaloterapia cz. 18

Wspomniałem wyżej, że działanie metalów, słabe w stanie normalnym, staje się bardzo silnym w śnie magnetycznym. Od dawna zauważono, że wiele osób na magnetyzowanych nie może znieść ich dotknięcia i stąd poszło mniemanie, że osoby posiadające na sobie przedmioty metaliczne uśpić się nie dają. Jest to przesąd, taki sam jak mniemana niemożność usypiania osób w […]

Metaloskopia i metaloterapia cz. 17

Czy jednak wszystkie te objawy metaloskopijne należą do kategoryj chemicznych? Można o tem wątpić. Często bowiem żadnych śladów działania chemicznego nie spotykamy i wtedy godzi się przypuszczać, że metal działa albo katalitycznie, to jest samą swoją obecnością, wywołując pewne zmiany fizyczne w nerwach, albo że powstają tu zmiany elektryczne, jakie obserwujemy przy samem zetknięciu dwóch […]

Metaloskopia i metaloterapia cz. 16

O niezupełności wyleczenia przekonać może następująca próba: Jeśli u osoby pozornie zdrowej, wyleczonej dajmy na to za pomocą miedzi, przyłożymy ten metal na miejscu dawniej chorym, to otrzymamy chwilowy powrót cierpienia, trwający dopóty, dopóki blaszki nie usuniemy. Będzie to znaczyło, że trzeba dalej prowadzić kurację. Za pomocą metaloterapii można leczyć bardzo ciężkie i nawet zadawnione […]

Metaloskopia i metaloterapia cz. 15

Organizm nerwowo chory może mieć swój metal czynny, zdolny do wyleczenia go; ale nie zawsze jednym i tym samym metalem można kurację wykończyć. Jeżeli istotnie w danej chwili na dany organizm pożytecznie działa srebro, to wcale z tego nie wynika, iżby zawsze ten sam metal miał czynnym pozostać i w wypadkach skomplikowanej choroby bardzo często […]

Metaloskopia i metaloterapia cz. 14

Można także u zdrowego, lecz wrażliwego człowieka wywołać metalami kontrast czuciowy. Nazywam tym wyrazem anestezję z jednej strony ciała, przy hiperestezji czyli nadczułości z drugiej. Najpospoliciej udaje się to przy przyłożeniu srebra do jednej ręki a miedzi do drugiej. Już po kilku minutach sprawdzić można szpilką, że tam gdzie było srebro, powstało znieczulenie, a tam […]

Metaloskopia i metaloterapia cz. 13

Lecz było to tylko działanie chwilowe i gdyby nie było chwilowe, osoby wrażliwe noszące pierścionki i bransoletki spostrzegłyby zmiany przez metal sprowadzone. W ogóle z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ten sam metal, który przywrócił czucie, po przywróceniu może je znieść. Wobec tej zasady zalecanie stałego noszenia na ciele pewnych metali staje się dla zdrowych bezcelowym […]